Pianolessen in Rotterdam & Amsterdam
image-slider
Amsterdam

Zeilmakerstraat 33
1013 DJ Amsterdam
Route

Rotterdam

Van Maanenstraat 5c
3038 CW Rotterdam
Route

Tarieven

Tarief - kinderen

€30

Per halfuur

Tarief - volwassenen

€65

PER UUR

KINDEREN
Kinderen krijgen een half uur per week pianoles. Uitgangspunt bij de vaststelling van het aantal lesweken is dat de vakanties van het basis- of voortgezet onderwijs worden gevolgd. Dat betekent dat er in principe 40 pianolessen per schooljaar gegeven worden. Iedere maand betaal je 12 maanden lang €100. Dat komt neer op €30 per pianoles: 40 lessen x €30 = €1200 : 12 maanden = €100 per maand.

Indien ikzelf door andere werkzaamheden (repetities/concerten) geen pianoles zou kunnen geven dan wordt de desbetreffende pianoles gerestitueerd.

Als iemand een pianoles afzegt zal er, indien mogelijk, een andere dag en tijd in die week gezocht worden om pianoles te hebben. Mocht dat niet lukken dan moet de pianoles toch betaald worden.

VOLWASSENEN
Volwassenen krijgen een uur pianoles en betalen €65. Losse lessen op afspraak zijn ook mogelijk.

Tarieven gelden tot 1 januari 2018

Betalen

Het pianolesgeld dient voor de 5e van de maand overgemaakt te worden op rekeningnummer NL78INGB0004517361 t.n.v. M. Simons met vermelding van de maand en de naam van de leerling.

VOORWAARDEN

Indien ikzelf wegens ziekte de pianoles annuleer dan moet de les toch betaald worden. In geval van langdurige ziekte (4 lessen) van mijzelf zal er voor vervanging worden gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt na 1 maand het te betalen lesgeld.

Opzeggen van de pianoles overeenkomst moet per email gebeuren. Opzeggen is alleen mogelijk per 1 januari of 1 september, met in alle gevallen een opzegtermijn van tenminste 1 maand. Op andere tijdstippen is opzeggen niet mogelijk. Er wordt dan door mij gehandeld alsof het opzeggen heeft plaatsgevonden op de eerstvolgende van de twee opzegdata.