Pianolessen in Rotterdam & Amsterdam
image-slider
Amsterdam

Zeilmakerstraat 33
1013 DJ Amsterdam
Route

Rotterdam

Van Maanenstraat 5c
3038 CW Rotterdam
Route

Tarieven

Tarief - kinderen

Door Marc

€33

Per half uur

Tarief - volwassenen

Door Marc

€70

Per uur

Tarief - kinderen en volwassenen

Door Floris

€20

Per half uur

KINDEREN

Na meer dan 10 jaar hetzelfde tarief te hebben gehanteerd wordt het tarief voor de pianolessen vanaf 1 september 2022 verhoogd van €100 naar €110 per maand.

Kinderen krijgen een half uur per week pianoles. Uitgangspunt bij de vaststelling van het aantal lesweken is dat de vakanties van het basis- of voortgezet onderwijs worden gevolgd. Dat betekent dat er in principe 40 pianolessen per schooljaar gegeven worden. Iedere maand betaal je 12 maanden lang €110. Dat komt neer op €33 per pianoles: 40 lessen x €33 = €1200 : 12 maanden = €110 per maand.

Tarieven gelden tot 1 september 2023

VOLWASSENEN

Volwassenen krijgen een uur pianoles en betalen €70. Losse lessen op afspraak zijn ook mogelijk.

Tarieven gelden tot 1 september 2023

LESSEN DOOR FLORIS

Floris (april 2001) studeert aan het conservatorium van Amsterdam. Sinds zijn 3e jaar kreeg hij pianoles van zijn moeder en later, tot zijn 16e, van mij. Hij speelt goed piano en componeert veel. Daarnaast speelt hij ook goed klarinet. Hij vindt het lesgeven aan kinderen en volwassenen leuk en hij is een prima leraar. Vanzelfsprekend heeft hij nog niet zo veel ervaring maar juist daarom is hij inventief en energiek. Hij heeft de kunst van het lesgeven met de paplepel ingegoten gekregen. Thuis werd (en wordt) er veel lesgegeven, zowel op de klarinet door zijn moeder als door mij op de piano. Hij is een goed alternatief voor iemand met een smalle beurs die toch goed pianoles wil krijgen.
Bij Floris betalen kinderen €20 per les van 30 minuten.

Kijk ook eens onder "media" en "video", daar kun je meer over Floris te weten komen.
E-mail: heijdra.floris@gmail.com
tel nr: 06 1975 88 56
Reknr: NL64INGB0756265479

BETALEN

Het pianolesgeld dient voor de 5e van de maand overgemaakt te worden op rekeningnummer NL78INGB0004517361 t.n.v. M. Simons met vermelding van de maand en de naam van de leerling.

VOORWAARDEN

Indien ikzelf door andere werkzaamheden (repetities/concerten) geen pianoles zou kunnen geven dan wordt de desbetreffende pianoles gerestitueerd.
Als iemand een pianoles afzegt zal er, indien mogelijk, een andere dag en tijd in die week gezocht worden om pianoles te hebben. Mocht dat niet lukken dan moet de pianoles toch betaald worden.
Indien ikzelf wegens ziekte de pianoles annuleer dan moet de les toch betaald worden. In geval van langdurige ziekte (4 lessen) van mijzelf zal er voor vervanging worden gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt na 1 maand het te betalen lesgeld.
Opzeggen van de pianoles overeenkomst moet per email gebeuren. Opzeggen is alleen mogelijk per 1 januari of 1 september, met in alle gevallen een opzegtermijn van tenminste 1 maand. Op andere tijdstippen is opzeggen niet mogelijk. Er wordt dan door mij gehandeld alsof het opzeggen heeft plaatsgevonden op de eerstvolgende van de twee opzegdata.