Pianolessen in Rotterdam & Amsterdam
image-slider
Amsterdam

Zeilmakerstraat 33
1013 DJ Amsterdam
Route

Rotterdam

Van Maanenstraat 5c
3038 CW Rotterdam
Route

Tarieven

Tarief - kinderen

Door Marc

€33

Per half uur

Tarief - volwassenen

Door Marc

€70

Per uur

Tarief - kinderen en volwassenen

Door Floris

€20

Per half uur

KINDEREN

 

Kinderen krijgen een half uur per week pianoles. Uitgangspunt bij de vaststelling van het aantal lesweken is dat de vakanties van het basis- of voortgezet onderwijs worden gevolgd. Dat betekent dat er in principe 40 pianolessen per schooljaar gegeven worden. Iedere maand betaal je 12 maanden lang €110. Dat komt neer op €33 per pianoles: 40 lessen x €33 = €1200 : 12 maanden = €110 per maand.

 

VOLWASSENEN

 

Volwassenen krijgen een uur pianoles en betalen €70. Losse lessen op afspraak zijn ook mogelijk.

LESSEN DOOR FLORIS

 

Floris is een fantastisch alternatief voor iedereen met een klein budget die toch graag goed pianoles wil krijgen. Een proefles bij hem kost maar €10. En daarna, als je besluit door te gaan, betalen kinderen slechts €66 per maand. Serieus, dat is een koopje! Stel je voor, 40 lessen per jaar voor maar €800, verdeeld over 12 maanden (40 lessen x €20 = 800 : 12 maanden = €66). Dat is een geweldige deal, toch? En als kers op de taart, kun je onder het kopje “media” en “video” meer te weten komen over Floris. Dus waar wacht je nog op? Ga ervoor en ontdek de muzikale wereld samen met Floris!

Kijk ook eens onder "media" en "video", daar kun je meer over Floris te weten komen.
E-mail: heijdra.floris@gmail.com
tel nr: 06 1975 88 56
Reknr: NL64INGB0756265479

BETALEN

Het pianolesgeld dient voor de 5e van de maand overgemaakt te worden op rekeningnummer NL78INGB0004517361 t.n.v. M. Simons met vermelding van de maand en de naam van de leerling.

VOORWAARDEN

Indien ikzelf door andere werkzaamheden (repetities/concerten) geen pianoles zou kunnen geven dan wordt de desbetreffende pianoles gerestitueerd.
Als iemand een pianoles afzegt zal er, indien mogelijk, een andere dag en tijd in die week gezocht worden om pianoles te hebben. Mocht dat niet lukken dan moet de pianoles toch betaald worden.
Indien ikzelf wegens ziekte de pianoles annuleer dan moet de les toch betaald worden. In geval van langdurige ziekte (4 lessen) van mijzelf zal er voor vervanging worden gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt na 1 maand het te betalen lesgeld.
Opzeggen van de pianoles overeenkomst moet per email gebeuren. Opzeggen is alleen mogelijk per 1 januari of 1 september, met in alle gevallen een opzegtermijn van tenminste 1 maand. Op andere tijdstippen is opzeggen niet mogelijk. Er wordt dan door mij gehandeld alsof het opzeggen heeft plaatsgevonden op de eerstvolgende van de twee opzegdata.

TERMS AND CONDITIONS

If I am unable to give piano lessons due to other work (rehearsals/concerts), the piano lesson in question will be refunded.
If someone cancels a piano lesson I will, if possible, find another day and time in that week to have piano lessons. Should that not be possible, the piano lesson must still be paid for.
If I cancel a piano lesson due to illness, the lesson must still be paid for. In case of long-term illness (4 lessons) of myself a replacement will be arranged. If this is not possible the lesson fee will be cancelled after 1 month.
Cancellation of the piano lesson agreement must be done by email. Cancellation is only possible on January 1 or September 1, with in all cases a notice period of at least 1 month. At other times cancellation is not possible. I will act as if the cancellation took place on the next of the two cancellation dates.